β-Glucanase/Cellulase

1 From 2
No results were found for the filter!
Pricing

120 / 240 assays (manual) / 480 assays (auto-analyser)

K-CellG5-4V

120 / 240 assays (manual) / 480 assays (auto-analyser)

K-CellG5-4V
in stock
€372.00
in stock

60 / 120 assays (manual) / 240 assays (auto-analyser)

K-CellG5-2V

60 / 120 assays (manual) / 240 assays (auto-analyser)

K-CellG5-2V
not in stock
€0.00
not in stock
Favourites
Malt β-Glucanase/Lichenase Assay Kit (MBG4 Method)

100 assays (manual) / 400 assays (auto-analyser)

100 assays (manual) / 400 assays (auto-analyser)

in stock
€288.00
in stock

100 assays per kit

in stock
€254.00
in stock
Pricing

200 Tablets

T-CCZ-200T

200 Tablets

T-CCZ-200T
in stock
€305.00
in stock

1,000 Tablets

T-CCZ-1000T

1,000 Tablets

T-CCZ-1000T
in stock
€1,118.00
in stock
Pricing

200 Tablets

T-CTZ-200T

200 Tablets

T-CTZ-200T
in stock
€316.00
in stock

1,000 Tablets

T-CTZ-1000T

1,000 Tablets

T-CTZ-1000T
in stock
€1,318.00
in stock
Pricing

200 Tablets

T-BGZ-200T

200 Tablets

T-BGZ-200T
in stock
€281.00
in stock

1,000 Tablets

T-BGZ-1000T

1,000 Tablets

T-BGZ-1000T
in stock
€941.00
in stock

100 mL (2% w/v)

not in stock
€184.00
not in stock

4 g

in stock
€200.00
in stock

100 mL (1% w/v)

in stock
€200.00
in stock

5 g

in stock
€305.00
in stock
1 From 2